официален дистрибутор на:
Trimble Spectra Precision Renishaw
 
 

Void Scanner 150

 • Функционалност
 • Технически характеристики
 • Видео

Void Scanner 150

за 3D картиране картиране на недостъпни минни забои и тунели


Void Scanner 150 е подземен 3D лазерен скенер, специално предназначен за рутинни 3D заснемания на недостъпни минни забои, празнини, тунели и шахти. С гъвкавите си възможности за монтиране, подобрената система за задвижване и по-бърза честота на сканиране, намалявайки значително броя на измерване, се спестяват разходи и се осигурява по-добра безопасност на работа. Void Scanner 150 предоставя следните възможности:

 • Големи зони на изследване от един или двама оператори с минимално обучение за работа със скенера
 • Проучване на опасни зони с дистанционно управление
 • Подобряване на времето за монтаж при скъпоструващи проекти
 • По-точни резултати направо на обекта
 • 3D решение в реално време
 • Леснопреносим и лесен за работа инструмент

Void Scanner 150 сканира 200 точки в секунда и може да съхранява данните на лаптоп или таблет. Сканиращата система включва още софтуера Voidscan, използван за контрол на устройството и 3D визуализиране (в реално време) на лазерния облак от точки. Данните след това могат да бъдат изведени към различни софтуери за планиране.

 

Void Scanner 150 намира приложение в следните области:

 • 3D картиране на недостъпни минни забои, кухини, шахти, подземни мини, скални стени и др.
 • Моделиране и мониторинг на опасни зони
 • Сравнение на проектни и екзекутивни данни
 • Изчисление на обеми