официален дистрибутор на:
Trimble Spectra Precision Renishaw
 
 

"Солитех" АД притежава оторизиран сервиз, оборудван с високотехнологични средства и инструменти за калибрация и ремонт, диагностика, поправка, инсталация и настройки.

На разположрние са висококвалифицирани специалисти, отговарящи за поддръжката и обслужването на оборудването и софтуера. Специалистите са преминали през обучение от специалисти в Trimble. Притежават съответните сертификати и са подготвени да реагират при всяка една възникнала потенциална ситуация. 

Обслужването се извършва във възможно най-кратки срокове за максимално удобство на клиентите и при възможно най-добри цени.

Сервизната база осигурява гаранционна и следгаранционна поддръжка и е оторизиранa от Trimble Navigation Ltd.

Предоставят се услуги като:

- калибриране на инструментите;
- ремонт на всички системи и функции;
- почистване и смазване на механичните детайли;
- поставяне на стикер с дата на извършения ремонт и калибрация;
- издаване на сертификат;