официален дистрибутор на:
Trimble Spectra Precision Renishaw
 
 

Свободни позиции в Солитех АД

 • Офис сътрудник
 • Търговски представител
 • Сервизен инженер

 

ОФИС СЪТРУДНИК

 

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Оформя и разпределя кореспонденцията, свързана с дейността на фирмата;
 • Помага и изготвя различна бизнес документация на фирмата;
 • Обработва първични счетоводни документи;
 • Координира и организира административната дейност в офиса;
 • Контрол на потока от информация чрез телефон, e-mail и поща;
 • Водене на кореспонденция с клиенти;
 • Архивиране на фирмената документация;
 • Работа с клиенти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Образование в сферата на Бизнес администрация, Финанси, Икономика или др.;
 • Практически опит на подобна позиция – минимум 1 година;
 • Владеене на чужди езици: английски език, позволяващ свободна комуникация и работа с компютърна литература;
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, Internet;
 • Познания в областта на счетоводството и работа със специализирани складово-счетоводни програми са предимство;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Организираност, самоинициатива, настойчивост, умение за работа в екип

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Много добри условия на работа;
 • Работа в млад, динамичен и иновативен екип;
 • Трудово правоотношение с постоянно работно време;
 • Мотивиращо заплащане.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка (мотивационно писмо по преценка на кандидата). 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За контакти:  projects@solitech.bg

 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Осъществява и поддържа контакти с корпоративни клиенти на Trimble в цялата страна;
 • Участва в търговския процес, преговаря с ключови клиенти, поддържа клиентска база данни, подготвя оферти и спецификации;
 • Помага и изготвя различна бизнес документация на фирмата;
 • Създава презентации на продуктите и услугите, които компанията предлага;
 • Осигурява техническа консултация на специалисти, проектанти, инвеститори;
 • Анализира изискванията на клиентите и предлага решения;
 • Изготвя периодични доклади за извършената дейност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше образование в сферата на Геодезия, Маркшайдерство или др.;
 • Практически опит на подобна позиция – минимум 1 година;
 • Познания в областта на геодезията са предимство;
 • Възможност за интензивни пътувания в страната;
 • Владеене на чужди езици: английски език, позволяващ свободна комуникация и работа с компютърна литература;
 • Шофьорска книжка – категория В;
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, Internet;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Организираност, самоинициатива, настойчивост, умение за работа в екип

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Много добри условия на работа;
 • Работа в млад, динамичен и иновативен екип;
 • Работа с висококачествени продукти и решения;
 • Трудово правоотношение с постоянно работно време;
 • Дългосрочно сътрудничество и възможности за професионално развитие;
 • Мотивиращо заплащане.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка (мотивационно писмо по преценка на кандидата). 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За контакти:  projects@solitech.bg

 

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Диагностика, профилактика и ремонт на специализирано оборудване TRIMBLE, геотехнически сензори и пиезометри за нуждите на геодезията, строителството, мониторинга на деформации и други;
 • Монтаж и пускане в експлоатация на апаратура и оборудване;
 • Консултации на настоящи и потенциални клиенти при възникване на технически въпроси;
 • Оказване на помощ и консултация при клиентите за общи и специализирани аспекти при експлоатацията на закупената от фирмата техника;
 • Водене, управление и поддръжка на документация, свързана със сервизната дейност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше образование (степен бакалавър и/или магистър) в сферата на Машиностроенето, Електрониката, Автоматиката, Информационните технологии;
 • Практически опит на подобна позиция е предимство;
 • Владеене на чужд език: английски език, позволяващ комуникация и работа с техническа литература;
 • Технически, организационни и комуникативни умения;
 • Организираност, самоинициатива, настойчивост, умение за работа в екип;
 • Шофьорска книжка – наличието е предимство.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Работа в корпоративна и динамична среда;
 • Работа в оторизиран сервизен център с квалифицирани специалисти;
 • Обучения в чужбина, при съответните производители;
 • Обучение и подкрепа от екипа;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Мотивиращо заплащане.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка (мотивационно писмо по преценка на кандидата). 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За контакти:  projects@solitech.bg

user-name
user-email
user-file
user-shortnote