официален дистрибутор на:
Trimble Spectra Precision Renishaw
 
 

Trimble V10 imaging rover

  • Функционалност
  • Технически характеристики
  • Допълнителна информация

V10 Imaging Rover - водещо геопространствено решение

 

Trimble V10 Imaging Rover е интегрирана система, състояща се от калибрирани камери и сензори. Системата генерира 360°- ова панорама от цифрови изображения, които могат да се използват за измерване на обекти и документиране. Trimble V10 генерира геодезическа, ГИС и картографска точност за позициониране на изображения.

 

Основните характеристики на Trimble V10 Imaging Rover са:

  • Бързо събиране на данни с един бутон за заснемане на панорами
  • 12 калибрирани камери с 60 MP резолюция за пълна визуализация на обекта
  • High Dynamic Range (HDR) технология за по-добро качество на изображението
  • Безпроблемна интеграция с R-серията на ГНСС приемниците на Trimble, тоталните станции Trimble VISION или възможност за ползване самостоятелно
  • Познат, лесен за ползване полеви софтуер Trimble Access
  • Гъвкава и лесна обработка с офис софтуер Trimble Business Center за генериране на резултати