официален дистрибутор на:
Trimble Spectra Precision Renishaw
 
 

Boretrak

  • Функционалност
  • Технически характеристики
  • Видео

Boretrak® (Cabled и Rodded)

за измерване на наклон на сондажи


Системата Boretrak® подобрява безопасността и подобрява производителността, като ви дава рентабилност, надеждност и преносим начин за измерване на отклонения в сондажи. Boretrak® ползва солиден магнитен компас, позволяващ изследване геометрията на сондажната дупка при проектиране и одит на взривните дейности. Компасът позволява използването на Boretrak® във всички сфери, които не са подложени на магнитни смущения. Системата има широк спектър от приложения, включително кариери и взривове, проучване и сондиране, строителство, стълбове и инженерни съоръжения. Boretrak® има за цел да се справи с трудните условия срещани в такива проекти и дава навременни и бързи резултати, позволявайки също:

  • Безопасна работа - за периода на пробиване на земната повърхност (или подземни обекти), предпазва работниците, като същевременно дава 3D данни за пробивните дейности
  • По-точни тежестни изчисления и по-добра фрагментация
  • По-ефективно взривяване и по-малко разходи за експлозиви
  • Работа със системата Quarryman Pro за защита на местното население, служители и имущество
  • Минимално обучение на оператора

Системата Boretrak® е отлично средство за бърз и точен одит на резултатите от сондажни дейности. Благодарение на Boretrak®, могат да се избегнат неефективни взривове, инциденти със скалата и екологични последици, вследствие на неточно зададени ъгли на пробиване, отклонения в сондажа и пробиване до неправилан дълбочина.