официален дистрибутор на:
Trimble Spectra Precision Renishaw
 
 

ЗА КОМПАНИЯТА

История на фирмата

“Солитех” АД е млада иновативна компания, която предлага последните технологични решения в областта на геодезическите измервания, GNSS/GPS технологиите и софтуерните приложения за тях. Фирмата e оторизиран дистрибутор за България на продуктите „Trimble Navigation” – световен лидер в производството на геодезически инструменти.

Ние залагаме на високото качество, както на продуктите, така и на обслужването. Осигуряваме консултации и технически презентации в офиса на клиента, както и демонстрация на място. Уредите, които предлагаме са с широко приложение в различни области – строителство, геодезия, картография, минно дело, енергетика, изграждане на инфраструктурни мрежи – електро-, водо- и газопреносни, релсови трасета и т.н.